Phân hiệu trường ĐH GTVT tại TP Hồ Ch Minh
ผู้เขียน: วันที่วางจำหน่าย:2023-01-15

Cc văn bản quy định thủ tục hnh chnh

Tổng hợp KQ công việc trọng tâm thng

Bo co tự đnh gi 05 chương trnh Đo tạo

Phng Công tc chnh trị v sinh vin

Phng khảo th v đảm bảo chất lượng đo tạo

Phng khoa học công nghệ v đối ngoại

Điện thoại:(028).3896.6798 - (028).7300.1155

Cc văn bản quy định thủ tục hnh chnh

Tổng hợp KQ công việc trọng tâm thng

Bo co tự đnh gi 05 chương trnh Đo tạo

Phng Công tc chnh trị v sinh vin

Phng khảo th v đảm bảo chất lượng đo tạo

Phng khoa học công nghệ v đối ngoại

Họp mặt thân mật ra mắt chi hội cựu sinh vin Trường Đại học Giao thông vận tải tại Tỉnh Bnh...

[Chnh thức] Thời kha biểu học kỳ II năm học 2022-2023 hệ Chnh quy.

Thông bo thông tin mã thẻ BHYT năm 2023 v hướng dẫn sử dụng ứng dụng BHXH số...

Lịch thi kết thc lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm.

Thông bo V/v Thay đổi Lịch thi Học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Chnh quy.

Quyết định thay đổi phân công Cố vấn học tập năm học 2022 - 2023

Quyết định khen thưởng sinh vin năm học 2021 - 2022

THÔNG BO Khảo st nhu cầu đo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ pht...

Thông bo V/v Thay đổi Lịch thi Học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Cao học v Chnh...

Thông bo chiu sinh kha: Đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công...

Thông bo khảo st đo lường sự hi lng của người dân đối với dịch vụ gio...

Thông bo V/v Thay đổi Lịch thi Học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Chnh quy.

[Dự kiến] Thời kha biểu học kỳ II năm học 2022-2023 (Hệ Chnh quy).

Thông bo v/v mượn sch phục vụ học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thời kha biểu học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 Lớp Lin thông - Kỹ thuật ô tô K63...

Thông bo về thời gian bắt đầu học kỳ II năm học 2022-2023

THÔNG BO chiu sinh đo tạo v cấp giấy chứng nhận kha học: Tập huấn TCCS...

Thông bo V/v Thay đổi Lịch thi Học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Chnh quy.

Danh sch sinh vin đng tiền BHYT năm 2023 đợt bổ sung (Từ ngy 15/12/2022 - 24/12/2...

[DỰ KIẾN Danh sch sinh vin Kha 58,59,60,61 Đủ điều kiện Khen thưởng năm học 2021...

Thông bo về việc Tổ chức học kỳ II năm học 2022 - 2023 cho bậc đại học hệ...

Thông bo V/v Lịch thi Học kỳ phụ thng 12 năm 2021 v thng 6 năm 2022.

Thông bo triển khai đnh gi kết quả RLSV học kỳ 1 năm học 2022 2023

Thông bo V/v Lịch thi Cao học Học kỳ I năm học 2022 - 2023.

Thông bo V/v Thay đổi Lịch thi Học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Chnh quy.

Thông bo về việc tổ chức lm thẻ chức danh đối với Cn bộ Giảng vin, Công...

Lịch thi kết thc cc lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm.

Thông bo về việc thực hiện bảo hiểm y tế năm học 2022 2023 đợt bổ sung

Thông bo về việc tuyển dụng nhân vin bảo vệ tại Phân hiệu Trường Đại học...

Thông bo cập nhật bổ sung thông tin số CCCD/ mã định danh c nhân của người tham...

TB Về việc thực hiện khảo st việc lm của cựu sinh vin Kha 58 sau khi tốt n...

Thông bo triển khai đnh gi công tc CVHT, CNL học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Thông bo V/v Lịch thi Lớp Lin thông - Kỹ thuật ô tô K63 Học kỳ I năm học 2022...

Thông bo V/v Thay đổi Lịch thi Học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Chnh quy.

Thông bo đăng ký tham dự kỳ thi sinh vin giỏi cấp trường môn Đại số, Giải...

Lịch thi tiếng Anh tăng cường học kỳ I năm học 2022-2023

Danh sch sinh vin cc lớp hệ chnh quy đạt học bổng khuyến khch học tập học...

Thông bo V/v Thay đổi Lịch thi Học kỳ I năm học 2022 - 2023, Học kỳ II năm học...

DANH SCH SINH VIN ĐNG TIỀN BHYT NĂM 2023 TỪ NGY 17/10/2022 - 18/11/2022

Thông bo về việc thu học ph kỳ I năm học 2022-2023 hệ Vừa lm vừa học

Lịch thi kết thc cc lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm

Thông bo Tổ chức thi chứng chỉ Tin học quốc gia Ứng dụng công nghệ thông tin...

Quyết định phân công chủ nhiệm lớp LT.63.KTOTO

T/B đăng ký tham dự ĐT Olympic cơ học v thi hs giỏi cấp trường cc môn Nguyn lý...

Thông bo xt chọn học bổng của công ty cổ phần b tông Hồng H

Thông bo về việc Tổ chức học kỳ II năm học 2022 - 2023 cho bậc đại học hệ...

Thông bo thực hiện khảo st lấy ý kiến của bạn đọc về chất lượng hoạt...

Thông bo V/v Lịch thi hệ chnh quy học kỳ I năm học 2022 - 2023 (cập nhật phng thi...

Thông bo chiu sinh kha học Lập trnh v đấu nối với PLC nâng cao

Video giới thiệu Thư viện v hướng dẫn tm kiếm ti liệu (dnh cho cc bạn chưa...

Kế hoạch duyệt đề cương v giao đề ti tốt nghiệp Cao học K28.2, K29.1

[DỰ KIẾN] Danh sch sinh vin Kha 59, 60, 61, 62 đủ tiu chuẩn để xt Học bổng...

Thông bo chương trnh học bổng đồng hnh kỳ 43

Lịch thi kết thc cc lớp Tin học ứng dụng tại Trung tâm.

Quyết định kiện ton Ban cn sự cc lớp chnh quy Kha 61 v Kha 62

Thông bo về việc tham gia Lễ kỷ niệm 77 năm ngy Truyền thống Trường, 40 năm ngy...

Quyết định về việc công nhận Ban cn sự cc lớp chnh quy Kha 63

Thông bo về việc hon lại học ph Đồ n tốt nghiệp học kỳ I năm học 2022...

Thông bo tổ chức tuyn truyền gio dục php luật an ninh v trật tự an ton xã...

Thông bo về việc thu học ph kỳ I năm học 2022-2023 hệ Cao học

Thông bo đăng ký cấp chứng nhận Gio dục thể chất v chứng chỉ Gio dục Quốc...

Thời kha biểu tiếng Anh tăng cường học kỳ I năm học 2022-2023 (chnh thức)

Thông bo khai giảng cc kha Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản. Học đợt 2...

Thời kha biểu tiếng Anh tăng cường học kỳ I năm học 2022-2023 (dự kiến)

Thông bo về việc nhập học của th sinh trng tuyển hệ Lin thông kha 63

Thông bo về việc Lịch thi đnh gi trnh độ ngoại ngữ cho sinh vin Đại học...

Thông bo V/v Lịch thi Gio dục thể chất Học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Chnh ...

Thời kho biểu học kỳ 1 năm học 2022-2023 lớp Lin thông - Kỹ thuật ô tô K63.

Thông bo về việc tổ chức lớp học ngoại ngữ tăng cường cấp độ A1, A2 học...

Thông bo Tổ chức thi chứng chỉ Tin học quốc gia Ứng dụng công nghệ thông tin...

Địa chỉ: 450-451 L Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Ph A, Tp. Thủ Đức (Quận 9 cũ), TP. Hồ Ch Minh

Điện thoại:(028).3896.6798- (028).7300.1155

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2002-2022 Thb999 All Rights Reserved